€ / EUR

Vyberte menu

$ / USD

£ / GBP

Kč / CZK

€ / EUR

Z najnovšieho podujatia

 

 
 Novinky


 


 

 

 

 

MODERNÝ POHĽAD NA LIEČBU A PREVENCIU

Nová neinvazívna liečba oxidom dusnatým

 

 

Definujeme život cez plnohodnotné zdravie

G-NO Plasma je liečebná technológia využívajúca vzdušnú plazmu a exogénny oxid dusnatý.
Umožňuje liečbu a prevenciu širokého spektra terapeutických komplikácií a ochorení pomocou prístroja G-NO.

Metóda terapie ranových a zápalových patológií na báze Oxidu dusnatého, je novou metódou,
ktorá v posledných rokoch nachádza čoraz väčšie uplatnenie v klinickej praxi.

 

Viac o spôsobe liečby

 

 

„Pre veľa oblastí dnes hľadáme nové spoločensky zodpovedné a dlhodobo udržateľné riešenie. Zdravie je to, čo sa nás, každého jednotlivca dotýka najintenzívnejšie.

Keď nie je v poriadku, vie sa nám zrazu zmeniť celý svet. Nechcem hodnotiť, čo bolo, chcem robiť osvetu, čo tu je – nová možnosť, nová technológia, nové patenty.

Som rád, že môžem prispieť novou patentovanou technológiou GNO Plasma k novému pohľadu na liečenie.“

 

           

 

NEINVAZÍVNA METÓDA

ŠIROKÉ SPEKTRUM INDIKÁCIÍ

PATENTOVANÉ

PREDAJNÁ SIEŤ A SERVIS

 


 

Hlavnou výhodou NO-terapie, na rozdiel od väčšiny fizykálnych a medikamentótznych faktorov liečby, je vplyv polyfunkčného NO na všetky fázy zápalovo-regeneračného procesu, čo podmieňuje vysokú účinnosť liečby v rôznych medicínskych odboroch.

 

Viac o indikáciách

 

 

Oblasti využitia

 • Výrazne rýchlejšia regenerácia defektov kože, svalov a šliach.
 • Liečba chronických zápalových chorôb kĺbov a nervov.
 • Vysoko účinná liečba pre ľúdí s diabetes mellitus a sprevádzajúcich symptómov.
 • Výrazný stimulant imunitného systému a orgánov so zníženými funkciami.

 

Výhody NO terapie

 • Lokálny vplyv na patologické ložisko, bez všeobecných vedľajších účinkov.
 • Vplyv polyfunkčného NO na všetky fázy zápalovo-regeneračného procesu.
 • Vysoká činnosť liečby v rôznych medicínskych odboroch.
 • Výrazný stimulant imunitného systému a orgánov so zníženými funkciami.

 

 

Technológia NO terapie

 • Medicínsky prístroj G-NO Plasma je zariadenie, ktoré vyrába exogénny oxid dusnatý.
 • Výhradným distribútorom prístroja je slovenská spoločnosť Alterum Medica s.r.o.
 • V roku 2020 bol registrovaný patent na túto technológiu.
 • Certifikované EN ISO 13485:2016 a ISO 9001:2015

 

Viac o oblastiach využitia

 

 


 

G-NO prístroj podľa zamerania

 

Spoločnosť GNoplasma je výhradným distribútorom viacerých typov prístrojov G-NO plasma. Podľa zamerania a potrieb využívania ponúkame v súčasnosti dva typy: 

 

 • G-NO S50 vhodný na použitie v menších ordináciách, pre pojazdné ošetrovacie ambulancie a pre domáce použitie.  

 

 • ALMENO PLASMA G-NO 70 určený výhradne do nemocníc a do odborných ambulancií

 

 

O vhodnosti konkrétneho prístroja sa poraďte priamo u nás.

Kontakty

 


 

Naše referencie